Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

«ΑΥΤΟΦΥΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ - ΤΡΟΥΦΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΣΕ ΚΟΡΜΟΥΣ ΞΥΛΩΝ. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΟΡΜΩΝ ΜΕ ΚΑΒΙΛΙΕΣ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ.

Η «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ» στα πλαίσια της Δημιουργίας, Εφαρμογής και Υλοποίησης Ανθρωπιστικών Δράσεων και Προγραμμάτων ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ την πραγματοποίηση μιας σειράς Διημερίδων και Σεμιναρίων για την επιμόρφωση σε Αγροτικές Δραστηριότητες και Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικά της Νέας Γενιάς. 

Σκοπός μας είναι η ΣΤΗΡΙΞΗ και η ΑΝΑΠΤΥΞΗ εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της εσωτερικής μετανάστευσης και της γήρανσης του πληθυσμού που πλήττουν τις περιοχές της πατρίδος μας. 
Τα  Σεμινάρια   υπόσχονται να δώσουν στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιουσιακά στοιχεία (κτήματα) τα οποία βρίσκονται σε αδράνεια για την συμπλήρωση του εισοδήματός τους. 
Ημερομηνία  διεξαγωγής  Σεμιναρίου :  10η  Νοεμβρίου  2012.
Τόπος διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ
Ώρες: 10:00-17:00 
Διάταξη Αίθουσας : Θεατρική
Εξοπλισμός / audiovisual
Data Projector, Οθόνη 2Χ2, Podium, Flip Chart
ΚΥΡΙΟΙ  ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Κος  Ελευθέριος  Λαχουβάρης 
Γεωπόνος  Γ.Π.Α. -  Μυκητολόγος.  Ειδικός  στην  καλλιέργεια  Μανιταριών. Πρότυπη  μονάδα  παραγωγής  μανιταριών – υποστρώματος  μανιταριών.  Οργάνωση  συλλογής – ταυτοποίησης  άγριων  μανιταριών.  Παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  Οργάνωση  νέων  μονάδων.
Κος  Αθανάσιος  Μαστρογιάννης 
Ειδικός  στην  καλλιέργεια  Μανιταριών. Πρότυπη  μονάδα  παραγωγής  μανιταριών – υποστρώματος  μανιταριών.  Οργάνωση  συλλογής – ταυτοποίησης  άγριων  μανιταριών.  Παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  Οργάνωση  νέων  μονάδων.
Αναλυτικό Πρόγραμμα  Σεμιναρίου
10.00-10.20            Προσέλευση – Εγγραφές
10.20-10.30            Καλωσόρισμα,  Σκοπός  του  Σεμιναρίου  και  της      «ΣΤΑΣΗ  ΖΩΗΣ».
10.30-11.15            Ελευθέριος  Λαχουβάρης 
«Τι είναι οι μύκητες και ειδικότερα τα μανιτάρια. Ο κόσμος   των μανιταριών και η συμβολή τους στην οικολογία των δασών.» «Ιστορική αναδρομή»
11.15–12.15             Αθανάσιος  Μαστρογιάννης 
«Ιστορική αναδρομή μανιταροκαλλιέργειας»  
«Στοιχεία καλλιέργειας ξυλοσηπτικών μυκήτων  και τρούφας (Πλευρότους – Λεντινούλα).
«Η καλλιέργεια της τρούφας»
13.00–13.30              Διάλειμμα Καφέ       
13.30-14.00            Αθανάσιος Μαστρογιάννης                  
                              « Η καλλιέργεια του πλευρότους»  
14.00-14.30             Αθανάσιος  Μαστρογιάννης 
                            «Καλλιέργεια μανιταριών σε ελεγχόμενες συνθήκες»
14.30–15.00         Ελευθέριος  Λαχουβάρης        
                               «Φαρμακευτικά μανιτάρια και χρήσεις»
15.00-15.30           Ελευθέριος  Λαχουβάρης        
                               «Μέθοδοι συντήρησης, συνταγές και προϊόντα  Μανιταριών»
15.30-16.00           Αθανάσιος  Μαστρογιάννης 
«Εμβολιασμός κορμών με καβίλιες»
16.00-16.40          Αθανάσιος Μαστρογιάννης
                                «Εκτενής  παρουσίαση  για  την  καλλιέργεια  των 
                              φαρμακευτικών  μανιταριών  πάνω  σε  κορμούς  δένδρων»
16.40-17.00           Ερωτήσεις – Συζήτηση
Οι  ενδιαφερόμενοι θα  μπορούν  να  στείλουν  την  αίτηση    συμμετοχής  συμπληρωμένη  με  e-mail  efizissi@stasi-zois.gr  ή   στο  τηλ.: 210 - 4677597   ή  6975.831823  ώστε  να  τηρηθεί  σειρά  προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: